Browse Month by september 2010
Uppvärmningskostnad

Risk för höjda elpriser i vinter!

Förra vinterns kaos med stillastående reaktorer har medfört att kraftbolagen väntat med den årliga översynen. Istället för att låta reaktorerna få sin översyn under sommaren har man i år valt att vänta tills i början av november med översynen för tre av tio reaktorer.

Risken är dock att kylan hinner komma till Sverige innan översynen är klar och detta kan betyda ordentligt höjda elpriser även denna vinter.

Men som tur är finns det lösningar!

Att investera i en luftvärmepump är ett bra sätt att göra sig mindre beroende av elpriset då dessa ger mångfaldigt mer kW värme än vad de förbrukar i el.

Ett annat sätt att få ut mer värme i huset per kW el är ett byta ut sina vattenburna radiatorelement mot fläktelement. Dessa element ger upp till tre gånger mer värme och behöver dessutom inte en lika hög framledningstemperatur som vanliga radiatorer.

Läs mer här.

Solceller, Solfångare

Saharas sol ska värma Europa

Solel

Tanken är lockande: Tänk att kunna använda Saharas solenergi och omvandla den till miljövänlig el i ditt och mitt hem. Hittills har tekniken och de långa transportvägarna varit ett hinder i detta strävande efter storskaliga projekt som kan ersätta en del av Europas användning av fossila bränslen. Men nu har saker hänt och om allt går som planerat ska Nordafrika och 15% av Europas befolknings elbehov kunna täckas år 2050.