Browse Month by oktober 2013
Elbesparing, Elkostnad, Energismart

Pressrelease: Daikin väljer e-klok.se som e-handelspartner

Daikin är ett av världens ledande företag inom värmepumpar och ac. Daikins produkter är representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga driftsäkerhet, låga ljudnivåer samt höga kvalité . När man nu tar klivet ut på internet gör man det med samma höga kvalitetstänk. Därför är vi på e-klok.se stolta över att få titulera oss e-handelspartner till Daikin. Continue Reading

Elkostnad, Energipolitik

Nya samarbeten kan ge extrema elpriser

Nya regler kan möjliggöra för extrema elpriser i Sverige, pga det nya projektet NWE

Inom en snar framtid kan elpristopparna bli extremt mycket högre än tidigare. Den nordiska elbörsen Nord Pool deltar i projektet NWE ”North-Western Europe day-ahead price coupling project”. Syftet är att föra Norden närmare visionen om en gemensam europeisk elmarknad. Projektet går ut på att låta elbörserna hantera all överföringskapacitet mellan börsområdena för att på ett optimalt sätt minimera prisskillnaderna områdena emellan.

Projektdeltagarna har enats om att införa ett gemensamt elpristak på 3 000 EUR/MWh och ett lägsta möjliga pris på – 500 EUR/MWh. Jämfört med tidigare ramar för Nord Pool innebär förändringen att taket höjs med 1 000 euro och att prisgolvet sänks med 300 euro. Summan av detta är att elpristopparna kan bli 50 procent högre än vad som tidigare var möjligt och vid överskottssituationer kan bli lägre elpriser än innan.

Elskling.se har ett exempel i Danmark på detta:
Den 7 juni, mellan klockan 09.00-11.00, slog elpriset i taket på 2 000 EUR/MWh. Priset för att tvätta och torktumla under de två timmarna hamnade på 88 kronor. Men det nya höjda elpristaket innebär att kostnaden för motsvarande tvätt skulle kunna ökar från 88 kronor till 132 kronor.

Om allt går som det ska kommer projektet att sjösättas den 26 november i år. Det betyder att förändringen av prisramarna måste vara implementerade senast detta datum. 

 

Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Medlemsländer är numera även Danmark, Finland och Estland.

 

Elbesparing, Elkostnad, Uppvärmningskostnad, Värmepumpar, luft-luft

Den främsta anledningen att satsa på en ny värmeanläggning är att få ner husets energikostnad

Vad ska man då tänka på innan man köper en luftvärmepump? Energirådgivaren reder ut begreppen!

 • Undersök vad du kan göra för att spara värme, te x byte av fönster eller en tilläggsisolering. (Efter en isolering kan du välja en mindre värmepump till en lägre kostnad).
 • Köp kända märken, så som Mitsubishi, LG eller Panasonic. De är lättast att hitta reservdelar och servicetekniker till. Det finns ett stort utbud av luft/luftvärmepumpar på marknaden och alla är inte anpassade till svenska förhållanden.
 • Analysera ditt hus innan du köper en luftvärmepump så att får rätt dimension och placering. Men även så du får en uppfattning om hur stor energibesparingen blir.
 • Anlita en auktoriserad installatör. För att få maximal livslängd bör värmepumpen installeras av en auktoriserad installatör, detta gäller även för att du ska kunna åberopa garanti.
 • Kontrollera vad som ingår vid en standardinstallation.
 • Kontrollera ljudnivån både på utomhus- och inomhusdel. Ljudnivån kan variera mycket mellan olika modeller.
 • Om du har en energiförbrukning per år som är större än 30 000 kWh kanske du alternativt ska fundera över berg- eller markvärmepump.

COP-Värde
En värmepumps verkningsgrad mäts i COP (Coefficient Of Performance). Hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Ex 1 kWh el får man ut 4 kWh värmeenergi = COP 4. Ju högre COP-värde desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen i branschen görs vid förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har en bra verkningsgrad vid +7 grader kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller vid minusgrader.

Trevlig tisdag!

Elkostnad, Energismart, Värmepumpar, luft-luft

Svenska småhusägare köper mindre energi

Sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten minskat med en sjättedel i småhus. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 

Energimyndigheten har jämfört energiförbrukningen åren 2001 och 2012. De åren var ungefär lika varma vilket gör dem lämpliga att jämföra, då temperaturen påverkar energianvändningen för uppvärmning. Siffran för 2001 var 25 500 kWh för uppvärmning och varmvatten medan siffran för 2012 var 21 400 kWh, vilket innebär att den köpta energin i småhus har minskat med en sjättedel. Under 2012 och 2011 var energianvändningen i stort sett densamma.

– Den viktigaste förklaringen till att svenska småhusägare har köpt allt mindre energi mellan åren 2001 och 2012 är sannolikt den omfattande installationen av värmepumpar i Sverige, säger Lars Nilsson vid Energimyndigheten.

År 2012 hade 958 000 småhus någon typ av värmepump. Detta motsvarar nära hälften av landets småhus. Siffran kan jämföras med 2003 då 244 000 småhus hade värmepump. Antalet har därmed ökat med nästan 300 procent på nio år.

 

Här kan du läsa hela publikationen – Energistatistik för småhus 2012

 

Om statistiken
År 2012 ingick uppskattningsvis 1 937 000 småhus i den undersökta populationen. Populationen kan kortfattat sägas utgöras av följande typer av småhus:
• friliggande en- och tvåfamiljshus
• rad- och kedjehus
• helårsbostad med lokaler
• småhus på lantbruksfastigheter
• används för permanent boende.
Statistiken baseras på en urvalsundersökning som vänder sig till ca 7000 ägare av småhus. Svarsfrekvensen för undersökningen var 62,5 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av småhus.

Värmepumpar, luft-luft

Mitsubishi Electric värmepump FH25 och FH35

Mitsubishi värmepump– Mitsubishi FH25 och FH35

Mitsubishi Elctrics flaggskepp är Kirigamine FH och den säljs i två storlekar. 25 och 35. FH 25 och FH 35 är testade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten och räknas till en av topp modellerna för det nordiska klimatet tillsammans med LG som också nått väldigt höga testresultat. Såväl FH 25 som FH 35 levererar bra resultat när det gäller värmeeffekt och årsvärmefaktor.

Tillsammans med LG så är Mitsubishi kända för att ha värmepumpar som ger bra årsvärmefaktor även vid minusgrader, något som är centralt vid nordisk drift enligt Energirådgivarens erfarenhet.

Vidare utmärker sig inte bara Kirigamine FH 25 och FH 35 på värmekapacitet och årsvärmefaktor, den har också den absolut senaste tekniken. Human Sensor, som kan minska temperaturen när du är borta, dubbla spjäll, som gör det möjligt att värma två våningar samtidigt om man placerar värmepumpen i trappan, veckotimer, samt 10 graders funktion.

Kort och gott. Mitsubishi har under flera år levererat värmepumpar i toppklass för det nordiska klimatet och fortsätter att göra det, varför vi på Energirådgivaren
rekommenderar dessa. Vill du jämföra Mitsubishis modeller finns en bra sammanfattning på e-klok.se.

 • Underhållsvärme +10°C
 • Nordenanpassad Inverter
 • Hyper Heating
 • Hög effekt även i minusgrader
 • Quad plasmafilter för renare inomhusluft
 • Dubbla luftflöden för effektiv uppvärmning
 • Veckotimer sparar energi
 • 3D I-see Sensor
 • Låg ljudnivå på 20 dB
 • Powerful mode värmer huset snabbt
 • Kan användas som luftkonditionering
 • Energiklass A

 

 

 

Värmepumpar, luft-luft

Värmepumpar test 2013 Mitsubishi, LG, Panasonic, Daikin, Toshiba, Fujitsu, Bosh

Har du funderat över vilken värmepump du skall köpa då har du kommit rätt. På Energirådgivaren inleder vi nu vår årliga genomgång av Värmepumpsmodellerna på marknaden. Varmt välkommen till värmepumpstestet 2013 där vi tittar närmare på modeller från Mitsubishi, LG, Panasonic, Daikin, Toshiba, Fujitsu, Bosch och eventuellt ett par till.

Vår utgångspunkt för årets genomgång har varit Prisjakt och de mest populära varumärkena och modellerna i kategorin luft/luft värmepumpar. Först ut i denna artikelserie är Mitsubishi värmepumpar.

Nyheter
Generellt kan man säga att tillverkarna fortsätter att utveckla nya modeller hela tiden och gamla traditionella tillverkare av Nordiska värmepumpar som Panasonic, Mitsubishi utmanas idag av t.ex. LG som med sin modell LG Nordic Prestige 09 just nu är en av de bästa värmepumpar som någonsin testats av SP på uppdrag av Energimyndigheten. Det viktigaste med LG Nordic Prestige 09 är att tillverkaren fokuserat på att leverera en värmepump som levererar så höga COP tal som möjligt vid minusgrader. Vi på Energirådgivaren menar att det är viktigt att värmepumpen levererar så bra som möjligt när det faktiskt är kallt ute. Av den anledningen så välkomnar vi också den nya standarden med SCOP (Seasonal COP) där flera mätpunkter vid olika temperaturer från plusgrader till minusgrader ingår i beräkningsmodellen för hur SCOP värdet räknas ut. Detta ger ett mer rättvisande värde för konsumenten och det gör att tillverkare som fokuserat på att bara få bra testvärden vid plusgrader får bekänna färg i SCOP modellen.

När det gäller utvecklingen av värmepumpar kan man säga att det är ett par huvudområden som hela tiden utvecklas:

* Ljudnivån på inomhusdelen och utomhusdelen
* Effektiviteten fortsätter sakta att gå upp
* Nordenanpassning i olika former (Värmekabel i utomhusdelen, korrosionsskydd, isolering av kompressor etc, underhållsvärme är några exempel på varför du skall säkerställa att du köper en Nordenanpassad och inte Sydeuropeisk modell).
* Design – Flera tillverkare börjar allt mer inse att Värmepumpens innedel kan bli betydligt snyggare.
* SMS styrning/kommunikation med värmepumpen för att du skall kunna justera temperatur, slå på och av din värmepump på distans.

I nästa inlägg sätter vi igång med genomgången av respektive varumärke. Först ut i serien är Mitsubishi Fh25 och Mitsubishi FH35.