Browse Month by november 2013
Värmepumpar, luft-luft

Smartare produkter sparar mycket el

Nyligen beslutades om krav för att minska elementens elanvändning. EU har beslutat att elprodukter som används för uppvärmning kräver smarta produkter som bidrar till att Sveriges elanvändning effektiviseras ytterligare.

 

Tidigare kom besluten om krav på pannor, luftvärmepumpar och varmvattenberedare och nu var det dags för rumsvärmare. Kraven ställs på rumsvärmare som avger värme direkt till rumsluften så som elgolvvärme och element.

För att ytterligare effektivisera kan man använda sig av ett fläktelement. Ett fläktelement även kallad fläktkonvektor ger bättre spridning av din vattenburna värme. Den inbyggda fläkten sprider värmen upp till fem gånger mer än den statiska värmen från en radiator. Man kan även styra luftströmmen i den riktning som passar ditt hus. Inbyggda luftfilter ger dessutom renare inomhusklimat.
Utvecklingen går mot energieffektivare hus och de nya kraven är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle.

Genom den nya lagen minskar onödigt värmespill från direktuppvärmning. Lagkraven blir gällande 1 januari 2018 för att ge tid för tillverkare att anpassa produkterna till kraven. EU-kommissionen beräknar att Sverige genom lagkrav för rumsvärmare sparar 2 TWh från år 2020 och 50 TWh totalt inom EU.

 

Är du intresserad av fläktelement, mer information hittar du på e-klok.se

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik

Enklare för nya elproducenter

Regeringen föreslår en ny modell som ska göra det mer rättvist att ansluta förnybar elproduktion till elnätet.

Svenska Kraftnät ska inledningsvis stå för de kostnader det innebär att försäkra elnätet för att kunna ta emot elproduktionen. I dag är det den aktör som vill bygga förnybar elproduktion som får stå för kostnaden.

Förslaget, som skickats på remiss, innebär att en så kallad förtida delning av anslutningskostnaden införs. I ett första steg kommer Svenska kraftnät stå för kostnaden för planerade anläggningar som inte anslutits och som sedan återbetalas i takt med att aktörer ansluter ny elproduktion. Regeringens ambition är att denna lösning längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta en ekonomisk risk. Elmarknadsinspektionen får därför i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska finnas på plats från 2016.

Regeringens avsikt är att, efter avslutad remiss, kunna överlämna en proposition om förtida delning av nätförstärkningskostnader till riksdagen under våren 2014.

Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna
Med hjälp av solcellerna i systemet producerar du din egen el och omvandlar den själv till värme på vintern och kyla på sommaren. Är du intresserad av solceller, mer information hittar du på e-klok.se

 

Elbesparing, Elkostnad, Värmepumpar, luft-luft

Var sjätte kund har onödigt dyr el

Många kunder har inte gjort ett aktivt val av elavtal och hamnar därför på ett så kallat anvisningsavtal.

Kunderna hamnar främst på de dyra avtalen i samband med att de flyttar och de stannar också onödigt länge på avtalsformen. Systemet med anvisningsavtal leder till oönskade effekter. Var sjätte kund har fortfarande ett anvisningsavtal. Ett anvisat avtal är i genomsnitt 30 procent dyrare än ett rörligt avtal. Det betyder att kunder har goda möjligheter att spara pengar på att byta elavtal. Även kunder med en låg förbrukning har pengar att tjäna. Det visar en kartläggning som Energimarknadsinspektionen (Ei) gjort.

Riksdagen beslöt förra året att förbjuda anvisningsavtal i dess nuvarande form. Sedan dess har ingenting hänt.

Utöver att göra ett aktivt val av elavtal kan du även göra andra val för att dra ner på din elförbrukning, som är bra både för miljön och plånboken. En årsmätning visar att i ett hushåll med en luftvärmepump, brukar energibesparingen i genomsnitt vara 5 000 kWh/år vilket motsvarar 25 procent av husens totala energianvändning. För en låg investering går det att spara mycket energi, vilket gör att återbetalningstiden är snabb, särskilt när elpriset är högt.

Titta över ditt elavtal!