Browse Month by januari 2014
Energismart, Värmepumpar, luft-luft

Energirådgivarens tips

Som vi så många gånger tidigare konstaterat kan du med en bra luftvärmepump spara både energi och pengar. Samt med rätt installation av din värmepump kan du halvera kostnaden för husets uppvärmning.

Det finns några saker du behöver tänka på!

Det viktigaste är att luftvärmepumpen är nordenanpassad och testad. Eller ännu bättre, redan från fabrik byggd för vårt nordiska klimat.

Välj ett etablerat varumärke. Det enklare att hitta reservdelar och auktoriserade installatörer.

Installation. Anlita en auktoriserad installatör. För att få maximal livslängd bör värmepumpen installeras och servas inom tre år av en auktoriserad installatör, detta gäller även för att du ska kunna åberopa garanti.

Rengöring av luftvärmepumpen är också viktig. Till inomhusdelen rekommenderar vi en Pumprent, som man enkelt sprayar på. Även utomhusdelen bör hållas ren från bland annat löv och snö. Ett värmepumpsskydd och droppskål är det optimala.

Optimalt förhållande för en luftvärmepump är en öppen planlösning. För att få bättre cirkulation på luften till exempel angränsande rum kan man montera en liten fläkt i innerväggen som hjälper värmen att cirkulera.

En riktigt bra luftvärmepump kostar runt 18 000-24 000 kronor inklusive installation och brukar fungera i åtminstone tio år med bibehållen värmeeffekt.

Med en energimätare kan du hålla koll på din energiförbrukning. Du kan se på öret eller kilowatten hur mycket el du gör av med. Du kan också få information om nuvarande förbrukning och jämföra dessa värden med historiska data i upp till 2 år.

Läs mer på di.se

Avfuktare

Avfuktare

Så många som vart tredje hus har problem med någon form av fukt, mögel och röta.

 

Eftersom en källare ligger under jord finns det alltid fukt utanför väggarna som vill tränga igenom.  Att höja värmen är vad som krävs för att huset ska må bra, en bra grundtemperatur på minimum +16 gör att fuktspärren fungerar och att risken för fuktskador minskar. Dessutom, vid snösmältning kan det riskerara att bli ännu fuktigare runt husgrunden.

Visste du att?
Över 700 000 svenska hus riskerar att drabbas av fuktproblem enligt en rapport från Boverket. Dessa fuktproblem kan ge upphov till mögel och röta vilket i sin tur kan innebära stora kostnader för husägare.

Continue Reading

Luftrenare

Partiklar i luften – del 1 grova partiklar

I det här inlägget tänkte vi berätta om grova partiklar som finns i luften, främst det som kommer från våra gator och vägar. Under vintern ansamlas det på gatorna en partikelmassa från olika källor, som dammar på våren då gatorna har torkat på grund av inverkan från både trafik och blåst. Denna hälsofara möter vi innan den säsongsbundna allergin börjar.

 

Det finns alltid partiklar i luften. Partiklarnas storlek, form och dess blandning varierar mycket. Största delen av partiklarna är så små att de inte syns men de har den största påverkan på vår hälsa. Vi blir konstant exponerade för partiklar i luften, det sker både inomhus och utomhus. Eftersom vi tillbringar cirka 90 % av tiden inomhus sker den största exponeringen där. Ett bra sätt att förbättra din inomhusluft är att investera i en luftrenare som är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.

 

Människan märker lätt om det finns stora partiklar i luften, de smutsar ner och kan lätt ha effekt på vår trivsel. De stora partiklar som finns i luften kommer dels från gatudamm. Dessa halter av grova partiklar stiger markant i mars-april, då söndermald gatusand och asfaltsdamm från trafiken virvlar upp från gatorna till luften.


För mätning av partiklarnas storlek används enheten mikrometer (µm) eller en tusendels millimeter. 

Tobaksrök – 0,1 µm
Trafik och energiproduktion – 1 µm
Gatudamm – 10 µm
Pollen – 20 µm
Hårstrå – 60 µm
Partiklarnas storlek i förhållande till diametern av ett hårstrå.

 

Partikelhalten kan minskas

Kommunen kan underlätta det vårliga dammproblemet genom att t.ex. vid sandning på vintern använda siktat och tvättat grus. Effektivisera sopningen av gatorna på våren, genom att binda dammet med saltlösning samt använda sopmaskiner som suger upp sanden och dammet.
Som privatperson är tipset att rengöra gården och uppfarten innan kommunen genomför sin gatustädning. Det lönar sig alltid att använda vatten för att binda dammet och förhindra att det sprids.

Partiklarna är skadliga

Stora partiklar som t.ex. finns i gatudamm, stannar i de övre andningsvägarna och avlägsnas relativt snabbt då man hostar och nyser. Det skapar otrevliga symptomer som snuva, hosta samt klåda och sveda i hals och ögon.

 

Information från Partiklar i luften hsy.fi 
Luftrenare

Söka bidrag från barnallergifonden

Vad är den största skillnaden mellan Coway 1008CH och 1008DH?

Astma, eksem, allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen tillhör de besvärligaste allergierna. Ungfär vart tredje skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet som påverkar dess vardag. Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer bland annat förbättringar i hemmiljön för barn med allergier. Ett sådant hjälpmedel skulle kunna vara en luftrenare.
Luftrenaren Coway 1009CH är rekommenderad av Astma- & Allergiförbundet. Med sitt inbyggda 3-dels filtersystem fångar luftrenaren upp partiklar som damm, mögel, cigarett lukt, matlagningslukt, pollen m.m. och ger dig och din familj ren och fräsch luft dygnet runt. För rum upp till 63m2.
Fonden delar ut bidrag två gånger per år och ansökan kan göras av dig som förälder/målsman. Astma- och allergiförbundet kräver medlemskap sedan 12 månader tillbaka, bidrag går att ansöka om till den dag barnet fyller 18 år.
Här kan du söka bidrag rån Barnallergifonden

Svalanmärkt är Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter och ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.