Browse Month by februari 2014
Luftrenare

Smutsig luft skadar gravida och barn

Även luftföroreningar inom tillåtna värden påverkar gravida kvinnors och deras barns hälsa. Kvinnor i områden med smutsig luft löper 70 procent större risk för graviditetsdiabetes än kvinnor i områden med bra luft.(TT)

Luftföroreningar, även inom tillåtna gränser, påverkar hälsan hos gravida kvinnor och deras barn. Blivande mammor i områden med dålig luft löper 70 procent större risk för graviditetsdiabetes än kvinnor i områden med bra luft, visar forskaren Ebba Malmqvist på Lunds universitet i en färsk avhandling.

Hennes studier bygger på registerdata med kvinnor som fött barn i Skåne mellan 1999 och 2005 – inalles 81 000 födslar.

Det starkaste sammanhanget mellan smutsig luft och vissa sjukdomstillstånd gäller just graviditetsdiabetes. Men det finns också samband mellan luftföroreningar och både havandeskapsförgiftning och typ 1-diabetes hos barnen.

I Skåne är luften mest förorenad i de större städerna, hårt trafikbelastade vägar och hamnarna. Resultaten i avhandlingen pekar enligt Ebba Malmqvist på att politiker och myndigheter bör överväga lägre normer för föroreningar.

Av: TT

Coway luftrenare med extra låg energiförbrukning, bättre och fler filter samt innovativa funktioner. Dessa luftrenare är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet, Coway 1008CH, Coway 1008DH och Coway 1009CH.

Dessa är toppenprodukter som alla borde ha i hemmet, allergiker eller inte!

 

Avfuktare, Befuktare

Fakta om luftfuktighet

Luftfuktighet är måttet på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften.

 

Hög luftfuktighet kan orsaka problem

För hög luftfuktighet drabbar ofta utrymmen med dålig ventilation. Fukt som kondenseras på ytor kan alstra mögel eller svampar som märks som fläckar eller dålig lukt. För mycket fukt kan också göra att metall rostar.
Luftens fuktighet anges i procent, i Sverige kan luftfuktigheten stiga till 90 procent under stora delar av året. Redan vid 60 procent rostar stål och vid 70 procent finns det risk för mögel och svampangrepp. En tumregel är att 50 procent är bra för de flesta material och människor.

Continue Reading

Värmepumpar, luft-luft

Partiklar i luften – del 2 finpartiklar

Det svävar alltid partiklar i luften. Partiklarnas storlek, form och sammansättning varierar märkbart. Största delen av partiklarna är så små, att de inte syns för blotta ögat. För mätning av partiklarnas storlek används enheten mikrometer (µm) eller en tusendels millimeter.

 

PARTIKLARNA INDELAS OFTA I FYRA STORLEKSKLASSER:
Stora partiklar är över 10 µm
Grova kallas de inandningsbara partiklar, storlek 2,5–10 µm
Finpartiklar de har en diameter under 2,5 µm
Ultrafina partiklar är mindre än 0,1 µm i diameter

De fina partiklarna, som är svåra att lägga märke till, har större inverkan på hälsan än de stora.
Den största källan för finpartiklar kommer från trafikens avgasutsläpp. Men även från energiproduktionen, industrin och uppvärmning med ved. De partiklar, som frigörs vid vedeldning i liten skala kan vara av stor betydelse för den lokala luftkvaliteten.
Det finns även långväga partiklar som innehåller bland annat föreningar som härstammar från våra grannländers energiproduktion och trafik.
De finpartiklar som härstammar från trafiken och annan förbränning anses vara de allra farligaste för hälsan. Det behövs fortfarande vidare forskning för att man bättre skall kunna identifiera de utsläppskällor som orsakar skador och partikelegenskaperna.

 

Våren är alltid en problematisk tid
Årstiden har inte lika stor inverkan på halterna när det gäller finpartiklar. Men kombinationen av pollentider, gatudamm och de partiklar som alltid finns i luften från energiproduktionen, industrin samt från våra bilars motorer, däck och bromsar. Så är luften alltid som värst på våren.

 

Partikelhalterna kan minskas
Utsläppen kan och måste begränsas bland annat med hjälp av olika slag av reningsteknik. På trafikutsläppen kan man också hjälpa med t.ex. fungerande kollektivtrafik. Som privatperson kan du undvika onödig bilåkning och använda dig mer av gång- och cykeltrafik. Det är bra för miljön, plånboken och din hälsa. Här finns det mycket att vinna.
Mindre konsumtion av el och annan energi att en viktig del, bli energismart.
Rök som kommer från våra öppna spisar, bastukaminer och andra eldstäder, kan minskas genom att använda endast torr och ren ved, samt regelbundet låta sota eldstaden. Mer tips finns läs – Röksignaler

 

Partiklarna är skadliga
Befolkningsgrupper som är känsliga för finpartiklar är astmatiker i alla åldrar, äldre personer med kranskärlssjukdomar. (Eftersom ultrafina partiklar kan gå från lungblåsorna till blodomloppet). Samt personer med KOL samt barn. De hälsorisker som luftföroreningarna förorsakar handlar om exponeringen och den sker både inomhus och utomhus. På individuella plan kan exponering kontrolleras i viss mån, titta på hur arbets- och boendemiljö ser ut.

 

Luftrenare

För hemmet tipsar vi om de luftrenare som är rekommenderade Astma- och Allergiförbundet.

Luftrenare Coway 1008CH
Luftrenare Coway 1008DH
Luftrenare Coway 1009CH

För kontoret och arbetsplatsen tipsar vi om
Luftrenare Coway 3008FH som renare över 200 m2.

 

Partiklar i luften – del 1 grova partiklar

Partiklar i luften

 

Bergvärme, Energismart

Fläktelement

Öka effektiviteten i ditt radiatorsystem, byt ut de traditionella vattenburna radiatorerna mot ett tyst vattenburet fläktelement!
Med ett fläktelement får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en vanlig radiator. Vid samma framledningstemperatur på vattnet kan man få ut cirka 5 gånger mer värmeeffekt jämfört med en vanlig radiator med samma mått. Från bergvärme eller luft/vatten värmepump blir energibesparingen hög med ett fläktelement. Med hjälp av den inbyggda fläkten sprids värmen bättre, det blir en värmespridning istället för värmestrålning.
Sänker man dessutom vattnets framledningstemperatur med 10°C får man fortfarande ut cirka 3 gånger mer värmeeffekt. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall, övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen. Fläktelementet kan även användas till svalkande luftkonditionering under de varma sommarmånaderna. Det inbyggda luftfilter ger dessutom renare inomhusklimat.
För installation kan du kontakt din lokala VVS-installatör. ROT-skatteavdrag gäller för arbetskostnaden.
Detta är en mycket bra investering och utmärkt komplement till vattenburen värme.