Browse Month by februari 2015
Värmepumpar, luft-luft

Luftvärmepump i förråd eller garage

Står du och huttrar när du vallar dina skidor?

Huruvida man ska installera en luftvärmepump i antingen förrådet eller garaget  är en fråga som en del stöter på förr eller senare. Jag tänkte att jag skulle spalta upp lite saker som kan vara bra att tänka på, för det är inte alltid så rakt fram som det kanske låter.

Läs mer

Energismart, Solceller

Solel och skatterabatt

Att minska vår energiförbrukning i vardagen är något som var och en kan göra med relativt enkla medel. Lågenergilampor, sänka innetemperaturen och att använda grenuttag med strömbrytare till apparater med standby-läge är exempel på detta.

Dock hindrar inget något av dessa medel att energin som fortfarande används (i ökande utsträckning) till stor del kommer från icke förnybara källor. Troligtvis kommer vår totala energiförbrukning tillsammans med räkningar fortsätta att stiga även om vi blir mer energismarta.

Läs mer

Energismart

Energianvändning

All energianvändning har en miljöpåverkan. Hur stor påverkan blir beror på vilken energikälla som används. I Sverige går 26 % av energianvändningen till att värma våra hus.

Att bidra till en bättre miljö är den största anledningen till att spara el för svenska hushåll.

Läs mer