Browse Month by januari 2016
Värmepumpar, luft-luft

e-klok.se tar sitt ansvar

Vi har ju under en tid diskuterat hur vi ska bli än mer energieffektiva och energismarta. Ni som läser (följer oss på) Energirådgivaren har kommit med förslag, regeringen har lanserat en jättesatsning och man pratar också om att så kallade ”noll-energihus” ska stå färdiga till år 2020 – så mycket händer med andra ord på området.

Continue Reading

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart

Nära-noll-energibyggnader

Solpaneler, solenergi, solel

Vi på e-klok.se fick nyligen höra talas om en satsning att år 2020 ska alla nybyggen vara ”noll-energihus”. Vi blev nyfikna och hittade en artikel om ett projekt i ämnet där bland annat följande finns att läsa:

”Projektets mål är att visa hur man bygger inför 2020, då EU:s mål för energieffektivisering i bebyggelsen på 20 procent ska nås (det kommer att handla om byggnader med bra klimatskal och energieffektiva installationer). Kanske blir det också krav på en viss andel förnybart, vilket också ingår i direktiven från EU. Men det är inte helt bestämt än.

Continue Reading