Browse Month by maj 2016
Avfuktare, Luftrenare, Värmepumpar, luft-luft

Fukt i sommarstugan?

Fukt i sommarstuga

Vi på e-klok.se har tagit del av en artikel från Byggahus.se – en artikel som tar upp ett högst aktuellt problem nu på vårkanten då många av oss gör premiärturen till våra sommarstugor och fritidshus.

Fukt i fritidshus eller ”sommarstugelukt” som det också kallas är ett vanligt problem – faktum är att så många som vart tredje hus har problem med någon form av fukt, mögel och röta. Men det finns olika lösningar på problemet, bland annat att skaffa en avfuktare.

Continue Reading

Luftkonditionering

Nya produkter i sortimentet – luftkylare från Honeywell

Honeywell luftkylare CL30XC

Nya produkter i e-klok.se’s sortiment! Luftkylare från Honeywell. Kort beskrivet kan man säga att det är som en portabel AC utan frånluftsslang.

En luftkylare från Honeywell är perfekt att använda i utrymmen där du inte kan göra hål för värmeavledning, vilket du behöver göra för en luftkonditionering. Med en luftkylare skapar du punktkyla samtidigt som du tillför fukt till luften. En luftkylare är perfekt för lagerlokaler, kontor, verkstäder, restauranger, uteserveringar, terrasser eller hemmabruk.

Continue Reading

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad

Momsbefrielse för producenter av solel?

Solel

Att spara energi med solel är framtiden men än kvarstår en del för att underlätta för producenter på området. Förhoppningsvis har dock ett stort steg tagits på vägen, genom att Finansdepartementet nu har föreslagit momsbefrielse för producenter av solel. Finansdepartementets förslag sändas ut på remiss under april och om det går igenom kommer det att gynna mindre producenter av solel, vilket innebär villaägare.

Svensk Solenergi kommenterar förslaget med att det är glädjande för branschen i stort och för villaägare i synnerhet. Så nu följer vi på Energirådgivaren utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om förslaget här

Värmepumpar, luft-luft

Senaste nytt om solenergi

Solpaneler, solenergi, solel

e-klok.se har tidigare skrivit om utvecklingen på solenergi-/solelfronten; en utveckling vi följer med stort intresse, då det är ett spännande område med oerhört stor framtidspotential.

Vi har nu tagit del av en rapport från IEA (International Energy Agency) gällande den globala utvecklingen för solenergi/solel. En rapport som visar på stor spridning på området, då allt fler länder världen över jobbar med utbyggnad av solenergi/solel.

En intressant och i mångt och mycket avgörande detalj i utvecklingen, är hur olika länders statliga stödsystem påverkar utvecklingen i ena eller andra riktningen. Om man tittar på Storbritannien har marknaden där ökat markant tack vare det statliga stödsystemet (2015). Tittar man däremot på Danmark där man under 2014 minskade stödet, fick det en negativ effekt på utvecklingen, innan man återigen ökade stödet under 2015, med en positiv utveckling som följd.

Nu väntar vi med spänning på att ett statligt stödsystem ska komma till övriga Norden, och vilken effekt det kommer att få för oss i Sverige.