Browse Month by februari 2017
Värmepumpar, luft-luft

Avfrostning luftvärmepump

Vinter avfrostning luftvärmepump

Luftvärmepumpar avfrostar sig själva för att undvika isbildning. Då kan det upplevas som att det blir kallt inomhus. När utomhustemperaturen sjunker under sju grader kan det bildas is på luftvärmepumpens utedel och temperaturen på luftvärmepumpens köldmedium sjunker.

Läs mer