Browse Month by juni 2017
Elkostnad, Energipolitik

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Här kommer några korta positiva energinyheter från Naturskyddsföreningen, som ger oss hopp om en bättre framtid. Aldrig förr har miljölarmen varit så många. Låga grundvattennivåer, havsnivå som stiger, globaluppvärmning, glaciärer som smälter… Alternativ till fossila bränslen måste börja implementeras.  Läs mer

Luftrenare

Vår hälsa påverkas av luftföroreningar

Vår hälsa påverkas av luftföroreningar

Vi i Sverige har låga halter av luftföroreningar, betydligt lägre än de gränsvärden som EU och WHO rekommenderar. En ny studie från Lunds universitet visar att vår hälsa påverkas under dagar med tillfälligt förhöjda värden. Studien visar att även vid exponering av låga nivåer ökar vårdbesöken för luftvägsbesvär och astma.  Läs mer