0171 - 66 30 20
info@e-klok.se

Värmeväxlare

Mitsubishi värmeväxlare

En värmeväxlare, som även kallas ett FTX aggregat, kan förbättra ditt inomhusklimat avsevärt och dessutom spara dig tusentals kronor varje år.

Här går vi igenom hur!

Det hela börjar med vad som kallas FTX ventilation (eller FTX system). FTX står för Frånluft, Tilluft, värmeväXling och innebär att man till skillnad från ett vanligt FT-system faktiskt återvinner värmeenergin ur den uppvärmda luften i bostaden för att värma upp den nya luften som kommer in.

I ett ventilationssystem så finns det alltid frånluft (luften som sugs ut ur lägenheten) och tilluft (luften som kommer in i lägenheten utifrån). Detta är väldigt viktigt för bostaden och människorna som bor där eftersom det innebär att luften ständigt cirkulerar i bostaden och slutligen byts ut mot ny, ren luft.

Det finns dock en nackdel.

Problemet med FT system

Ett FT-system är designat för att byta ut hela luften i en bostad helst 2 gånger i timmen (enligt Boverket). Detta är oerhört hälsosamt för bostaden och människorna som bor där, men problemet är att processen ser ut så här;

  1. Luften kommer in i bostaden (tilluft)
  2. Luften värms upp av ditt uppvärmningssystem
  3. Den nyligen uppvärmda luften ventileras ut (frånluft)
  4. Ditt uppvärmningssystem upplever en värmeförlust

Uppvärmningssystemet får jobba oerhört hårt för att värma upp all luft som väldigt snart bara ventileras ut, och du betalar priset för det. Detta kallas en värmeförlust och dom som har ett FT-system upplever det alla timmar av dygnet som deras uppvärmningssystem är igång.

Fördelen med FTX system och värmeväxlare

En värmeväxlare, ventilationsaggregat, eller FTX aggregat (som alla betyder samma sak) är alltså ett FTX-system.

Så vad innebär detta?

Det är en lösning på det ovannämnda problemet om värmeförlust. Ett FTX aggregat har en inbyggd värmeväxlare, och denna värmeväxlares funktion är att värma upp tilluften (alltså luften som sugs in i bostaden från utomhusluften) med hjälp av värmeenergin från frånluften (den uppvärmda luften som sugs ut ur bostaden).

Det innebär att man använder den redan uppvärmda luften som ska ventileras ut för att värma upp den kalla utomhusluften innan den kommer in i bostaden.

Detta är ett oerhört ekonomiskt alternativ, och denna värmeåtervinning kan innebära många sparade tusenlappar per år. Dessutom är det oerhört miljövänligt att värma upp tilluften på detta sätt, eftersom du bara använder värmeenergi från inomhusluften för att värma upp tilluften.

Mer läsning