Browse Category by Bergvärme
Bergvärme, Energismart

Fläktelement

Öka effektiviteten i ditt radiatorsystem, byt ut de traditionella vattenburna radiatorerna mot ett tyst vattenburet fläktelement!
Med ett fläktelement får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en vanlig radiator. Vid samma framledningstemperatur på vattnet kan man få ut cirka 5 gånger mer värmeeffekt jämfört med en vanlig radiator med samma mått. Från bergvärme eller luft/vatten värmepump blir energibesparingen hög med ett fläktelement. Med hjälp av den inbyggda fläkten sprids värmen bättre, det blir en värmespridning istället för värmestrålning.
Sänker man dessutom vattnets framledningstemperatur med 10°C får man fortfarande ut cirka 3 gånger mer värmeeffekt. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall, övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen. Fläktelementet kan även användas till svalkande luftkonditionering under de varma sommarmånaderna. Det inbyggda luftfilter ger dessutom renare inomhusklimat.
För installation kan du kontakt din lokala VVS-installatör. ROT-skatteavdrag gäller för arbetskostnaden.
Detta är en mycket bra investering och utmärkt komplement till vattenburen värme.