Browse Category by Elkostnad
Elkostnad, Energipolitik

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Här kommer några korta positiva energinyheter från Naturskyddsföreningen, som ger oss hopp om en bättre framtid. Aldrig förr har miljölarmen varit så många. Låga grundvattennivåer, havsnivå som stiger, globaluppvärmning, glaciärer som smälter… Alternativ till fossila bränslen måste börja implementeras.  Läs mer

Elbesparing, Elkostnad, Energismart, Köp Panasonic Värmepumpar på Eklok.se, Uppvärmningskostnad, Värmepumpar, luft-luft

Höstnyheter från Panasonic

Panasonic NZ och CZ

Det har hänt en hel del i luftvärmepumpssortimentet från Panasonic på sista tiden. Bland annat har modellerna NZ och CZ dykt upp. Panasonic NZ finns i två storlekar, NZ9SKE och NZ12SKE, och den är perfekt om du behöver byta ut din gamla Panasonic luftvärmepump. Den smarta designen gör att du varken behöver byta plats eller montera nya fästen. CZ finns även den i två storlekar, CZ9SKE och CZ12SKE. CZ är den miljövänliga luftvärmepumpen med luftflödeskontroll.

Läs mer

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad

Momsbefrielse för producenter av solel?

Solel

Att spara energi med solel är framtiden men än kvarstår en del för att underlätta för producenter på området. Förhoppningsvis har dock ett stort steg tagits på vägen, genom att Finansdepartementet nu har föreslagit momsbefrielse för producenter av solel. Finansdepartementets förslag sändas ut på remiss under april och om det går igenom kommer det att gynna mindre producenter av solel, vilket innebär villaägare.

Svensk Solenergi kommenterar förslaget med att det är glädjande för branschen i stort och för villaägare i synnerhet. Så nu följer vi på Energirådgivaren utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om förslaget här

Elbesparing, Elkostnad, Energismart, rengöringsmedel värmepump, Uppvärmningskostnad, Värmepumpar, luft-luft

Dags att serva din luftvärmepump?

Service luftvärmepump, e-klok.se

Garantierna på våra luftvärmepumpar gäller under förutsättning att en service görs inom tre år från installationsdatum, allt för att säkerställa maximal effektivitet och energibesparing. För oss på e-klok.se är det viktigt att våra kunder är nöjda med sitt köp av värmepump. Därför arbetar vi med ackrediterade, och av e-klok godkända, serviceföretag över hela landet.

Läs mer

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Uppvärmningskostnad

Solenergin i Sverige har fördubblats

solpaneler

I en nyligen publicerad artikel i Ny Teknik framgår att användandet av solenergi i Sverige fortsätter öka. Under 2015 dubblades faktiskt effekten i systemet mot 2014, visar siffror från Energimyndigheten.

Trots det finns det mycket kvar att göra på området, då solenergin bara står för 0,1 procent av den totala elproduktionen i Sverige. I jämförelse kan man ta Italien och Tyskland där motsvarande siffra är 8 procent.

I artikeln kan man också läsa om de tre svenska kommuner där utbyggnaden av solenergi är som störst. Kanske finns din hemkommun med där.

Läs mer här

 

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart

Nära-noll-energibyggnader

Solpaneler, solenergi, solel

Vi på e-klok.se fick nyligen höra talas om en satsning att år 2020 ska alla nybyggen vara ”noll-energihus”. Vi blev nyfikna och hittade en artikel om ett projekt i ämnet där bland annat följande finns att läsa:

”Projektets mål är att visa hur man bygger inför 2020, då EU:s mål för energieffektivisering i bebyggelsen på 20 procent ska nås (det kommer att handla om byggnader med bra klimatskal och energieffektiva installationer). Kanske blir det också krav på en viss andel förnybart, vilket också ingår i direktiven från EU. Men det är inte helt bestämt än.

Läs mer