Browse Category by Energipolitik
Elkostnad, Energipolitik

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Energinyheter som visar på en ljus framtid

Här kommer några korta positiva energinyheter från Naturskyddsföreningen, som ger oss hopp om en bättre framtid. Aldrig förr har miljölarmen varit så många. Låga grundvattennivåer, havsnivå som stiger, globaluppvärmning, glaciärer som smälter… Alternativ till fossila bränslen måste börja implementeras.  Läs mer

Energipolitik

Täta med plast?!

Täta med plast?!

Om tre år ska alla nybyggen vara lågenergihus, detta gäller i hela EU, det avser även nybyggda förskolor. För att nå dessa mål tätas husen med plast. Ett forskningsprojekt i Örebro studerar om dessa förskolor läcker mer skadliga partiklar och ämnen, än vanliga förskolor.

Läs mer

Energipolitik, Värmepumpar, luft-luft

Färre använde ROT-avdraget under 2016

Pia Blank Thörnroos. Foto: skatteverket.se

Nu är siffrorna för användandet av RUT- och ROT-avdrag för 2016 sammanställda. Användandet av ROT- och RUT-avdragen minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med 2015.
Att det blivit minskade utbetalningar för ROT-arbeten är dels för att reglerna har ändrats, men minskningen är ändå större än väntat. Läs mer

Energipolitik, Luftkonditionering

Innovation från Electrolux

Electrolux lägger varje år flera miljoner på forskning. Att få fram modernare, nytänkande produkter är en viktig del i deras strategi.

Vad sägs om en luftkonditionering som automatiskt startar när man närmar sig hemmet till exempel? Luftkonditioneringen skulle känna av vart din mobiltelefon befinner sig och starta automatiskt när du är på väg hem. Är detta något vi saknar i vår vardag? Vi vill gärna höra era åsikter. Kan samhället bli för uppkopplat och modernt, eller kommer allt detta bara att underlätta i vår vardag?

Den här och många andra innovativa idéer finns att läsa om i en ny artikel från SvD här nedan.

http://www.svd.se/electrolux-moter-framtiden-med-pratande-produkter

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad

Momsbefrielse för producenter av solel?

Solel

Att spara energi med solel är framtiden men än kvarstår en del för att underlätta för producenter på området. Förhoppningsvis har dock ett stort steg tagits på vägen, genom att Finansdepartementet nu har föreslagit momsbefrielse för producenter av solel. Finansdepartementets förslag sändas ut på remiss under april och om det går igenom kommer det att gynna mindre producenter av solel, vilket innebär villaägare.

Svensk Solenergi kommenterar förslaget med att det är glädjande för branschen i stort och för villaägare i synnerhet. Så nu följer vi på Energirådgivaren utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om förslaget här