Browse Category by Luftrenare
Luftrenare

Vår hälsa påverkas av luftföroreningar

Vår hälsa påverkas av luftföroreningar

Vi i Sverige har låga halter av luftföroreningar, betydligt lägre än de gränsvärden som EU och WHO rekommenderar. En ny studie från Lunds universitet visar att vår hälsa påverkas under dagar med tillfälligt förhöjda värden. Studien visar att även vid exponering av låga nivåer ökar vårdbesöken för luftvägsbesvär och astma.  Läs mer

Luftrenare

Pollen

björkpollen

Det finns många funderingar och frågor kring pollen, vad det beror på att så många lider av pollenallergi. Vad är orsaken? Klimatförändringar, vädrets påverkan eller kan allergin växa bort?

Läs mer