Browse Category by Solceller
Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad

Momsbefrielse för producenter av solel?

Solel

Att spara energi med solel är framtiden men än kvarstår en del för att underlätta för producenter på området. Förhoppningsvis har dock ett stort steg tagits på vägen, genom att Finansdepartementet nu har föreslagit momsbefrielse för producenter av solel. Finansdepartementets förslag sändas ut på remiss under april och om det går igenom kommer det att gynna mindre producenter av solel, vilket innebär villaägare.

Svensk Solenergi kommenterar förslaget med att det är glädjande för branschen i stort och för villaägare i synnerhet. Så nu följer vi på Energirådgivaren utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om förslaget här

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Uppvärmningskostnad

Solenergin i Sverige har fördubblats

solpaneler

I en nyligen publicerad artikel i Ny Teknik framgår att användandet av solenergi i Sverige fortsätter öka. Under 2015 dubblades faktiskt effekten i systemet mot 2014, visar siffror från Energimyndigheten.

Trots det finns det mycket kvar att göra på området, då solenergin bara står för 0,1 procent av den totala elproduktionen i Sverige. I jämförelse kan man ta Italien och Tyskland där motsvarande siffra är 8 procent.

I artikeln kan man också läsa om de tre svenska kommuner där utbyggnaden av solenergi är som störst. Kanske finns din hemkommun med där.

Läs mer här

 

Energipolitik, Solceller

Solel – dubbelt upp

solpaneler

Nu har energimyndigheten publicerat sin årliga solcellsstatistik. Miljön kan glädja sig åt att intresset för solcellsel växer kraftigt. 2014 installerades det dubbelt så många solceller jämfört med år 2013, nämligen solceller för hela 36,2 MW.

Dock är siffran fortfarande låg jämfört med andra Europeiska länder. Solceller står bara för 0,06 % av den totala svenska elproduktionen, samtidigt som siffran i Italien ligger på 10 %. Läs mer

Energismart, Solceller

Solel och skatterabatt

Att minska vår energiförbrukning i vardagen är något som var och en kan göra med relativt enkla medel. Lågenergilampor, sänka innetemperaturen och att använda grenuttag med strömbrytare till apparater med standby-läge är exempel på detta.

Dock hindrar inget något av dessa medel att energin som fortfarande används (i ökande utsträckning) till stor del kommer från icke förnybara källor. Troligtvis kommer vår totala energiförbrukning tillsammans med räkningar fortsätta att stiga även om vi blir mer energismarta.

Läs mer

Solceller

Solceller

Nu har regeringen beslutat att skjuta till mer bidragspengar till installation av solceller. 400 miljoner kronor extra till solel ska fördelas på de närmaste fyra åren.

Läs mer

Solceller, Värmepumpar, luft-vatten

Poolvärme

Utan någon extra värme i poolen håller inte poolen speciellt höga grader. Om poolen är placerad så att solen kan värma upp den under dagen så kan vattnet ligga runt 16 – 22 grader.

Men det är många faktorer som spelar in, poolskydd, isolering och soltimmar.

Badsemester hemma i trädgården är ingen dålig idé. När sommaren väl kommer gäller det att vara beredd för att få ut så mycket som möjligt av denna underbara årstid. Ett sätt är att skaffa poolvärme till poolen.

Värmeväxlare

Den arbetar med befintligt varmvatten från exempelvis bergvärme och värmer upp poolvattnet.

 

Pool Solfångare

Men Pool Solfångare värmer upp vattnet effektivt. Solen värmer upp paneler där poolvattnet går igenom.

 

 

Poolvärmepump

Att investera i en poolvärmepump, en luft-vattenvärmepump, är ett lite dyrare alternativ men det säkerställer en varm pool. Det fungerar mycket bra levererar värme mellan 26 – 28 grader. Pool värmepumparna är mycket effektiva och ger 4 gånger tillbaka per satsad krona i elförbrukning och gör den till en lönsam investering och säker värmekälla. Läs mer om Pahléns poolvärmepump

 

Poolskydd

För säkerheten och för att hålla nere uppvärmningskostnaderna är det viktigt med ett bra poolskydd. Har du ett bra heltäckande poolskydd med optimalt isolerande funktion kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till ca 60% jämfört med en pool utan täckning.