Browse Category by Solfångare
Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad

Momsbefrielse för producenter av solel?

Solel

Att spara energi med solel är framtiden men än kvarstår en del för att underlätta för producenter på området. Förhoppningsvis har dock ett stort steg tagits på vägen, genom att Finansdepartementet nu har föreslagit momsbefrielse för producenter av solel. Finansdepartementets förslag sändas ut på remiss under april och om det går igenom kommer det att gynna mindre producenter av solel, vilket innebär villaägare.

Svensk Solenergi kommenterar förslaget med att det är glädjande för branschen i stort och för villaägare i synnerhet. Så nu följer vi på Energirådgivaren utvecklingen med stort intresse.

Läs mer om förslaget här

Elbesparing, Elkostnad, Energipolitik, Energismart, Solceller, Solfångare, Uppvärmningskostnad, Värmepumpar, luft-luft, Värmepumpar, luft-vatten

Sänk din elkostnad, investera i ett Solcellssystem från Arctus Sunna

Idag tänkte jag beskriva en riktig solskenshistoria här på Energirådgivaren.

Här om dagen var jag och besökte ett par i Mälardalen som bor i ett vackert torp med tillhörande ladugårdar. De har investerat i ett solenergisystem från Arctus Sunna (Finns att köpa på Bauhaus, e-e-klok.se och hos utvalda XL Bygg handlare). Systemet består av solceller som monteras på taket. Solcellerna kopplas sedan samman och ansluts till en omvandlare (likström till växelström) som i detta fall monterades inuti ladan. Omvandlaren anslöts i sin tur till elmätaren och på så sätt kan de själva producera el till sin fastighet. Den befintliga elmätaren har också bytts ut mot en ny elmätare (görs av elbolaget) som gör det möjligt för dem att skicka ut eventuell överskottsproduktion av el på det publika elnätet. Detta scenario uppstår när elen som genereras från solcellerna överstiger den el som fastighetens applikationer drar i ström.

När jag var där så låg produktionen på drygt 2000 watt och fastigheten konsumerade ca 1500 watt. Eftersom Paret också hade installerat en Elmätare (Elmätaren The Owl) som visar hur mycket el fastigheten drar i realtid så hade vi en diskussion över en kopp kaffe kring vad som drar el i huset. De berättade då för mig att de hade sin poolvärme påslagen och jag bad dem att stänga av den så vi kunde se på Elmätaren om det blev någon förändring. Så fort de slog av poolvärmen så dök konsumtionen till 662 Watt.

Efter avstängningen av poolvärmen så hade de en produktion på drygt 2000 Watt och en konsumtion på 662 Watt. Överproduktion var ett glädjande faktum. Trots detta är jag lite kluven. Personligen så tycker jag att Elbolagen idag betalar för lite pengar för den el en konsument producerar. Därför är det enligt mig bättre att man förändrar sitt beteende. Tvätta, diska och gör allt sånt som drar mycket el när solen skiner och ditt solcellssystem producerar mycket el är mycket bättre än att du skickar ut elen på det publika elnätet och får uruselt betalt.

Jag tycker också att solcellssystem med fördel kan kompletteras med en luft/luft värmepump eller en luft/vatten värmepump. Orsaken till detta är att om du periodvis kan driva din värmepump med energin från solcellssystemet så får du i praktiken dessa dagar gratis värme eller kyla eftersom en värmepump både värmer och kyler ditt hus beroende på säsong. När du köper en värmepump så skall du hålla utkik efter de värmepumpar som levererar bäst energibesparing och bäst värmeeffekt. Enligt Energimyndigheten som löpande testar värmepumpar är just nu LG Nordic Prestige 09 bäst i test. Andra bra värmepumpar är t.ex. Panasonic NE9pke eller Mitsubishi FH35. Alla tre värmepumparna kan du köpa inklusive installation på e-klok.se

Sammanfattningsvis – En riktig solskenshistoria för både plånbok och miljö!

 

Solceller, Solfångare

Smält salt kan ge effektivare solenergianläggningar

Kan smält salt vara svaret på hur man ökar effektiviteten i solenergianläggningar? Det är i alla fall vad en grupp forskare i Portugal hoppas på skriver tidningen Ny Teknik i sin nätupplaga.

Den här sortens solenergianläggningar fungerar så att konkava speglar riktar solstrålarna mot ett absorptionsrör i spegelns fokus. Ett värmebärande medie, i nuläget olja, värms upp och pumpas till en värmeväxlare som värmer vatten till ånga, som via en turbin och generator alstrar el.  Ju högre temperatur det värmebärande mediet har desto bättre verkningsgrad i ångturbinen. Då smält salt kan nå en högre temperatur än olja ska nu forskarna vid Evora universitetet i Portugal undersöka den nya möjligheten. Ytterligare fördelar med det smälta saltet är att den varken ger högre tryck eller är brandfarlig. Nackdelen med saltet är dock att det ”stelnar/fryser” vid 220 grader celcius och forskarna ska nu finna den rätta blandningen på saltlösningen för solkraftverket.

Solceller, Solfångare

Saharas sol ska värma Europa

Solel

Tanken är lockande: Tänk att kunna använda Saharas solenergi och omvandla den till miljövänlig el i ditt och mitt hem. Hittills har tekniken och de långa transportvägarna varit ett hinder i detta strävande efter storskaliga projekt som kan ersätta en del av Europas användning av fossila bränslen. Men nu har saker hänt och om allt går som planerat ska Nordafrika och 15% av Europas befolknings elbehov kunna täckas år 2050.