Browse Category by Värmepumpar, luft-luft
Värmepumpar, luft-luft

Avfrostning luftvärmepump

Vinter avfrostning luftvärmepump

Luftvärmepumpar avfrostar sig själva för att undvika isbildning. Då kan det upplevas som att det blir kallt inomhus. När utomhustemperaturen sjunker under sju grader kan det bildas is på luftvärmepumpens utedel och temperaturen på luftvärmepumpens köldmedium sjunker.

Läs mer

Energipolitik, Värmepumpar, luft-luft

Färre använde ROT-avdraget under 2016

Pia Blank Thörnroos. Foto: skatteverket.se

Nu är siffrorna för användandet av RUT- och ROT-avdrag för 2016 sammanställda. Användandet av ROT- och RUT-avdragen minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med 2015.
Att det blivit minskade utbetalningar för ROT-arbeten är dels för att reglerna har ändrats, men minskningen är ändå större än väntat. Läs mer