0171 - 66 30 20
info@e-klok.se

Täta med plast?!

Täta med plast?!

Täta med plast?!

Om tre år ska alla nybyggen vara lågenergihus, detta gäller i hela EU, det avser även nybyggda förskolor. För att nå dessa mål tätas husen med plast. Ett forskningsprojekt i Örebro studerar om dessa förskolor läcker mer skadliga partiklar och ämnen, än vanliga förskolor.

allergia.se har intervjuat Josefin Persson, som är forskare och doktorand i kemi vid universitetet i Örebro. Studien går ut på att undersöka fyra nybyggda lågenergiförskolor, fyra gånger. Första gången innan verksamheten startar och tre gånger under det första verksamhetsåret. För att kunna jämföra den nya byggtekniken sker även mätningar i en referensförskola, som är byggd med vanlig traditionell byggteknik.

Byggmaterial som används vid lågenergihus innehåller farliga tillsatsämnen, därför är det viktigt att ta reda på om dessa ämnen är skadliga för hälsan. Speciellt barn är känsliga för dessa ämnen, det kan bland annat leda till att allergier utvecklas.

Mätningarna i studien ser hittills bra ut och det återstår en sista mätning, det som kan konstateras är att barnen som går på lågenergiförskolor inte utsättas för mer skadliga ämnen, än andra barn. Vid en mätning på en lågenergiförskola var dock ventilationen av, då kunde de se höga halter av bland annat koldioxid och aldehyder. Det visar på vikten av att ventilationen ska fungera och att den är igång under hela året.

Nästa fas i projektet är att analysera proverna för att mäta halterna av bromerande flamskyddsmedel och organfosfatsflamskyddsmedel. Samt undersöka varje enskilt byggmaterial som använts, för att se vad de utsöndrar.

Möjlig fortsättning

Projektet hoppas kunna fortlöpa under några år för att se vad som sker när till exempel plastmattor luckras upp. Andra delar i ett fortsatt projekt skulle kunna vara att ta biologiska prover på både barn och personal.

Riktvärde

Idag finns inget riktvärde för hur höga halter som får finnas av flyktiga organiska föreningar, lösningsmedel, aldehyder och andra ämnen och partiklar som plast utsöndrar. Vad som finns bevis på är att inomhustemperatur och luftfuktighet påverkar utsöndring av plast.

Projektet känns otroligt viktigt för att få fram ett resultat, så att det inte byggs in något i husen som senare visar sig vara skadligt för hälsan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.