0171 - 66 30 20
info@e-klok.se

Ventilation

Ventilation

Ventilation är ett av dom viktigaste elementen när man vill ha ett bra inomhusklimat. Vi människor behöver andas ren luft och för att bibehålla ren luft är det viktigt att luften växlas ut. Damm, pollen, bakterier och virus trivs jättebra i stillastående luft och det är därför det är så viktigt med bra ventilation.

Effektivisera din uppvärmning

Ventilation har fler fördelar än att bara rena luften. I Sverige har vi ett väldigt kallt klimat, och vi spenderar mycket pengar på att värma upp våra bostäder.

Problemet är detta: Om vi har ett sofistikerat uppvärmningssystem men otillräcklig luftcirkulation så sprids inte värmen i bostaden på ett effektivt sätt, vilket innebär att vi spenderar mer pengar på uppvärmning än vad som faktiskt behövs.

Element är ett perfekt exempel. Ett värmeelement (så som ett konvektorelement eller fläktkonvektor) värms oftast med elektricitet eller varmvatten, och trots att många tror att värmen sprids via strålning (egentligen radiation, det är därför dom även kallas radiatorer) så sprids värmen till störst del egentligen till luften genom konvektion.

Denna konvektion värmer upp den närliggande luften till objektet (i detta fall elementet), men denna spridning räcker inte alls långt.

Denna luft kommer aldrig nå alla delar av en bostad utan effektiv ventilation. Ventilationens huvuduppgift är att sprida denna varma luft nära värmekällan till alla delar av bostaden, och den gör detta genom luftcirkulation.

Det finns många sätt att skapa luftcirkulation i en bostad. Ventilationsaggregat med värmeväxlare är ett populärt sätt att inte bara skapa luftcirkulation, men även att rena luften och att återvinna värmeenergin som skapas av uppvärmningssystemet.

FTX ventilation

FTX ventilation är den typ att ventilationssystem som har värmeåtervinning. FTX står för Frånluft, Tilluft, värmeväXling. Det innebär att man använder värmeenergin från frånluften för att värma upp tilluften innan den kommer in i bostaden.

För att göra detta använder man en värmeväxlare.

Värmeväxlarens funktion i ett FTX system är att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt värma upp den nya utomhusluften som ventileras in i en bostad. När den gör detta så använder den den redan uppvärmda luften i bostaden (som ska ventileras ut) för att värma upp den nya, kalla utomhusluften.

Detta är ett oerhört miljövänligt sätt att få ut det allra mesta av ditt uppvärmningssystem.

Segment inom ventilation

Det finns många saker att tänka på inom ventilation, men varje problem har en lösning!

Här hittar du mer information om olika segment inom ventilation:

Fördelar med bra ventilation

Att ha bra ventilation ökar drastiskt livskvaliteten för dem som befinner sig där, vare sig det är på jobbet eller hemma

Hälsosammare inomhusmiljö
Bra ventilation garanterar att luften som andas in är så hälsosam som möjligt. Detta inkluderar avlägsnande av föroreningar, gifter och allergener som vanligtvis orsakar olika slags irritationer eller hälsorisker. Dessutom har en renare tillförsel av luft positiva fördelar för den mentala hälsan hos människor.

Minska energikostnaderna
När ett hem är väl ventilerat sprids värmen mer diversifierat över hela hemmet. Det betyder att luftkonditionering och uppvärmning inte behöver arbeta lika hårt för att hålla olika områden vid den önskade temperaturen. När apparaterna inte behöver arbeta lika hårt så sänks deras energiproduktion, vilket resulterar i en påtaglig minskning av hushållens energiräkningar över tid.

Ett hållbart hem
En stor fördel med ventilationen i hemmet är minskning av fukt och föroreningar. När dessa tas bort från miljön är hemmet mindre känsligt för försämring av dessa faktorer.

Mer läsning