Energianvändning

All energianvändning har en miljöpåverkan. Hur stor påverkan blir beror på vilken energikälla som används. I Sverige går 26 % av energianvändningen till att värma våra hus. Att bidra till en bättre miljö är den största anledningen till att spara el för svenska hushåll.