Smutsig luft skadar gravida och barn

Även luftföroreningar inom tillåtna värden påverkar gravida kvinnors och deras barns hälsa. Kvinnor i områden med smutsig luft löper 70 procent större risk för graviditetsdiabetes än kvinnor i områden med bra luft.(TT) Luftföroreningar, även inom tillåtna gränser, påverkar hälsan hos gravida kvinnor och deras barn. Blivande mammor i områden med dålig luft löper 70 procent…
Läs mer