Spädbarn som utsätts för luftföroreningar riskerar försämrad lungfunktion i skolåldern

Barn som bott i miljöer med höga halter av luftföroreningar från trafik under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 8 års ålder visar en ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Sambanden har visat sig vara särskilt starka för barn med allergi. Resultaten talar för att…
Läs mer