9 av 10 är nöjda med sin luftvärmepump i Energimyndighetens test

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.