Ytterligare 45 miljoner kronor till årets solcellsstöd

Energimyndigheten beslutade i november om att omfördela de befintliga medlen, så att de som var tänkta att användas mellan 2014 – 2016 kan användas redan under 2013. De tillför 45 miljoner så att Länsstyrelserna ska kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt under stödperioden, vilket förhoppningsvis gör att väntetiderna kortas och sökande kan få…
Läs mer