Risk för höjda elpriser i vinter!

Förra vinterns kaos med stillastående reaktorer har medfört att kraftbolagen väntat med den årliga översynen. Istället för att låta reaktorerna få sin översyn under sommaren har man i år valt att vänta tills i början av november med översynen för tre av tio reaktorer. Risken är dock att kylan hinner komma till Sverige innan översynen…
Läs mer