Skalven i Japan innebär högre elpris

De upprepade skalven har fått till följd att stora delar av kärnkraftsindustrin ligger nere i Japan.