Genomsnittlig elförbrukning – Villa & lägenhet

Hem > Elförbrukning

Här kan du kolla om du ligger över eller under genomsnittlig elförbrukning utifrån vad du har för boendesituation. Tänk på att siffrorna varierar beroende på hur stor din bostad är och beroende på hur många och hur ofta eldrivna maskiner och apparater som används. När man talar om årlig elförbrukning räknar man in både elförbrukning och elnätskostnader.

Vad kostar en kWh el?

Detta beror helt och hållet på hur de aktuella elpriserna ser ut. Om man räknar på både de rörliga (energiavgift, energiskatt, överföringsavgift) och de fasta (årsavgift, abonnemangsavgift) avgifterna så kostar det 1,50kr/kWh för lägenhet/villa utan elvärme och 1,20 för en villa med elvärme.

Lägenhet 1,50kr/kWh
Villa utan elvärme 1,20kr/kWh
Villa med elvärme 1,50kr/kWh

* elvärme = när ett uppvärmningssystem använder el som energikälla, även kallat direktverkande el, det vill säga att bergvärme/luftvärmepump ej används.

Normal elförbrukning - Villa

Hur en normal elförbrukning ser ut beror som sagt på en rad olika faktorer, däribland hur stort huset är och hur många och hur ofta eldrivna maskiner, apparater och installationer används. Men man brukar räkna på att en normal elförbrukning med elvärme ligger mellan 20 000 och 25 000 kWh/år vilket är ungefär 30 000–35 000kr/år. En villa utan elvärme brukar ligga på ungefär 5 000kwh/år. Om du vill ha fler tips om villa rekommenderar vi att du läser vår artikel om hem- och villaförsäkring.

Normal elförbrukning - Villa 100 kvm

Om du har en villa på 100 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 12 000–14 000 kWh/år, men det kan variera mycket beroende på om huset har direktverkande el eller inte (med andra ord bergvärme/luftvärmepump eller liknande).

Villa på 100 kvm utan elvärme 4 800kr/kWh/år
Villa på 100 kvm med elvärme 14 440kr/kWh/år

Normal elförbrukning - Villa 150 kvm

Om du har en villa på 150 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 16 000–18 000 kWh/år, men det kan variera mycket beroende på om huset har direktverkande el eller inte (med andra ord bergvärme/luftvärmepump eller liknande).

Villa på 150 kvm utan elvärme 6 000kr/kWh/år
Villa på 150 kvm med elvärme 18 000/kWh/år

Normal elförbrukning - Villa 200 kvm

Om du har en villa på 150 kvm brukar en årlig elförbrukning ligga på ungefär 22 000–24 000 kWh/år, men det kan variera mycket beroende på om huset har direktverkande el eller inte (med andra ord bergvärme/luftvärmepump eller liknande).

Villa på 200 kvm utan elvärme 8 000kr/kWh/år
Villa på 200 kvm med elvärme 24 000/kWh/år

Beräkna elförbrukning - Villa

Om du vill beräkna din ungefärliga elförbrukning baserat på hur stort du bor kan du göra det med formeln nedan; ersätt kvm med hur stor din villa är. Exempel: om du har en villa på direktvärmande el som är 120 kvm blir det 120 x 120 = 14 400kwh.

Kvm x 120 Med elvärme/direktvärmande el
Kvm x 40 Utan elvärme/direktvärmande el

Normal elförbrukning - Lägenhet

Elförbrukningen för en lägenhet är i snitt alltid lägre än för en fristående villa, detta beror främst på att du inte (eller i alla fall sällan) använder el för uppvärmning, vilket du gör för hus. Det är svårt att säga exakt vad en normal elförbrukning för en lägenhet är eftersom det finns alltifrån ettor till femmor. Men uppskattningsvis ligger en normal elförbrukning mellan 2 000–5 000 kWh. Se mer specifika uträkningar här under.

Elförbrukning lägenhet - Etta

För en etta är det vanligt att förbruka någonstans mellan 1 500-3 000kwh/år, men det beror som sagt helt och hållet på din situation.

Elförbrukning lägenhet - Tvåa

En genomsnittlig elförbrukning ligger på 2 000-3 000 kWh/år för en tvåa, men återigen beror det på hur dina vanor och din elkonsumtion ser ut.

Elförbrukning lägenhet - 3a /4a

För en större lägenhet brukar man räkna på ungefär 5 000kWh/år, men det varierar beroende på hur stor bostaden är, vilka vanor och eldrivna apparater som används.

Varför har jag en onormalt hög elförbrukning?

Det kan såklart bero på vad du har för elavtal men i många fall är den största avgörande faktorn hur du värmer upp ditt hus. Uppvärmningen står nämligen för majoriteten av elförbrukningen. Här under har vi listat några av de vanligaste orsakerna till att du kan ha en hög elförbrukning.

Faktorer som kan vara avgörande:

 • Hur många som bor i hushållet – en familj har högre förbrukningen än ett par
 • Vad du har för vanor – tvättar/diskar ofta
 • Hur välisolerad bostaden är – hur täta fönster du har
 • Hur bostaden värms upp – direktverkande el brukar generera i hög förbrukning
 • Elnätsavgiften
 • Elpriset
 • Geografisk plats

Mäta elförbrukning

För att kunna spåra energianvändning och upptäcka eventuella överkonsumtioner är det viktigt att mäta elförbrukning. En mätare som ansluts till eluttaget kan registrera mängden ström som går genom den och sedan beräkna elförbrukningen. Genom att använda strömtänger och logga mätvärdena kan man övervaka elförbrukningen under dygnets gång och på så sätt identifiera eltoppar, eltjuvar och energiläckage.

Minska elförbrukningen - Så här gör du:

Tycker du att du har för hög elförbrukning (och kostnad) nu när du har sett vad en genomsnittlig förbrukning ligger på? I så fall kan du se över nedanstående tips för att ta reda på om du kan ändra på något. Men innan du börjar med det kan det vara bra att känna till att uppvärmningen står för den största delen av elförbrukningen om du bor i hus.

 • Se över uppvärmningen – du kan byta uppvärmningssystem till en värmeluftpump*
 • Byta till lågenergilampor
 • Duscha snabbare
 • Bara köra fyllda disk- och tvättmaskiner

* Det finns en mängd olika värmeluftpumpar, allitfrån luftvärmepump, vattenvärmepump till bergvärme och sjövärme – gäller enbart hus.

Vad är hushållsel?

Hushållsel är den el som förbrukas genom alla apparater du använder som går på el. Det innefattar allt från kylskåp och frys till belysning, hushållsapparater som diskmaskin, tvätt och torktumlare. Vill du minska dina kostnader på hushållsel spelar det stor roll vilka apparater du väljer. Om du bygger om tvättstugan hemma eller i bostadsrättsföreningen ska du välja energisnåla maskiner.

 • Kylskåp och frys
 • Belysning
 • Elektroniska maskiner/apparater
 • Tvätt och tork
 • Disk

Hur fördelas hushållselen vanligtvis?

Om du utgår ifrån att ett hushåll lägger 6 000 kWh på hushållsel årligen kan detta beräknas fördela sig på följande sätt:

 • Kyl och frys – ca: 1 200 kWh/år
 • Belysning – ca: 1 200 kWh/år
 • Diskmaskin – ca: 400 kWh/år
 • Tvättmaskin och torktumlare – ca: 1 200 kWh/år
 • Elektroniska apparater – ca: 1 000 kWh/år
 • Kök och spis – ca: 1 000 kWh/år

Vad är elvärme och vad ingår?

Elvärme kallas även för direktverkande el, och är direkt kopplat till elnätet, vilket är dyrare än uppvärmning från bergvärme eller en luftvärmepump. Vad som räknas som elvärme är kort och gott all typ av el som förbrukas i ett hus, det vill säga uppvärmning, varmvatten och hushållsel.

Typ av elförbrukning Av den totala elförbrukningen
Uppvärmning Ungefär 60 %
Varmvatten Ungefär 20 %
Hushållsel Ungefär 20 %

Elförbrukning per år – varierande kostnad

Om du nyss har flyttat hemifrån kan det vara bra att känna till att elförbrukningen varierar ganska mycket under året. Det är med andra ord inte konstigt om du har fått en mycket högre elfaktura under vinterhalvåret. Här under kan du se ett exempel på hur priserna kan variera under ett år för en större lägenhet.

Månad Kr/mån
Januari 1 400
Februari 1 250
Mars 1 300
April 1 000
Maj 650
Juni 450
Juli 300
Augusti 350
September 600
Oktober 900
November 1 200
December 1 400