Energilagring med batterier

Hem > Energilagring med batterier

Förnybar energi och hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne, framför allt i tider med höga elpriser och stor efterfrågan på innovativa och energieffektiva lösningar. Energilagring med batterier erbjuder en möjlighet att skapa en mer effektiv, smart och hållbar elförbrukning för ditt företag. Att investera i storskalig lagring av energi är ett smart sätt att minska både elkostnader och energiåtgång inom företag och industri, lantbruk och fastighetsbolag. Samtidigt kan ditt företag eller din fastighet bidra till en grönare energiförbrukning. Läs mer om hur det går till här nedanför!

Vad är energilagring?

Energilagring går ut på att lagra energi för att på ett effektivt sätt utnyttja den vid ett senare tillfälle. Tekniken som används beror på faktorer som effektbehov, lagringskapacitet och kostnad, men batterier är den överlägset vanligaste typen av energilagring. Ett bra exempel på när energilagring behövs är för att lagra energi från vindkraftverk och solceller – så att det finns energi för de dagar solen inte skiner och vinden inte blåser. I och med att vi i större utsträckning förlitar oss på förnybara energisystem blir energilagring allt mer viktigt för att säkerställa vår energisäkerhet.

Lagra el från solceller

De flesta är överens om att solceller är en smart och smidig källa till energi, som ger privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar större möjlighet att bli självförsörjande. Nackdelen är att de producerar mest el när solen skiner som starkast och mindre el när det är molnigt. Tack vare batterilagring kan den energi som fångas upp under en solig dag lagras för att användas på kvällen, natten eller under dagar med mindre sol. Med hjälp av denna teknik minska fastighetens beroende av det vanliga elnätet.

För dig som vill investera i batterilager för din fastighet rekommenderar vi Energiengagemang, som är Sveriges ledande aktör inom just energilagring och solceller. De är specialiserade på storskaliga energilösningar, men vet att varje fastighet är unik och anpassar anläggningen efter dina behov.

Fördelar med energilagring

Energilagring kan med fördel användas inom många olika områden för att effektivt spara och lagra energi. Dessa användningsområden inkluderar bland annat:

  • Lagra överskottsenergi från exempelvis solceller, vindkraftverk mm.
  • Stabilisera elkraftnätet genom att jämna ut elanvändningen
  • Till transporter med elfordon och hybridfordon som drivs av batterier
  • Till generatorer och batterier som ska ge reservkraft vid exempelvis strömavbrott

Läs mer om vilka fördelar som finns med energilagring och hur ditt företag kan få hjälp med att komma igång hos EnergiEngagemang.se.

Kapa effekttoppar

Effekttoppar är de tidpunkter under till exempel ett dygn då elförbrukningen är som allra högst. Vid dessa tider är belastningen på elnätet väldigt hög, vilket i värsta fall kan leda till överbelastning och strömavbrott. Energilagring med batterier gör att energi kan lagras under de perioder där efterfrågan är som lägst, för att sedan använda den när den behövs som mest. På så sätt kan de bidra till att skapa en jämnare elanvändning. Detta i sin tur leder till mer stabilitet i elnätet, vilket på sikt kan minska elnätsavgifterna, eftersom elbolag ofta tar ut högre avgifter för kunder med höga effekttoppar.

Köp el till lågt pris

Ett smart sätt att använda batterilagring på är att köpa el till timpris. Genom att köpa elen när den är som billigast och lagra den på batterier, kan ni sedan använda den eller sälja när den är som dyrast, så kallat elarbitrage. På så sätt kan företaget både spara pengar på elräkningen och skapa en smartare energiförbrukning.

Oberoende av elnät

När ett strömavbrott eller annan störning drabbar fastigheten kan batterier ge kraft i form av en reservkraftkälla. Energilagringen säkerställer att belysning och viktiga apparater som drivs av el alltid fortsätter fungera. Detta gör fastigheten mindre beroende av elnätet och ni slipper oroa er för att servrar, automatiska system och liknande slutar fungera vid strömavbrott.