Hur fungerar en vedpanna?

Hem > Vedpannor

En vedpanna förbränner ved för att värma vatten som sedan cirkulerar i huset via element eller golvvärme och sprider en behaglig värme. Det här är ett bra alternativ för dig som vill ha en miljövänlig och kostnadseffektiv värmekälla. Huset behöver dock ha en fungerande skorsten och element för vattenburen värme.

Så här går det till:

 1. Ved in, energi ut: Du fyller pannan med ved, antingen manuellt eller automatiskt beroende på pannans modell. Veden måste vara torr för att den ska kunna brinna effektivt.
 2. Eldning pågår: Veden eldas och värmer upp vatten i pannan. Rökgaserna leds ut genom skorstenen.
 3. Värmeöverföring: Runt brännkammaren finns det vattenrör eller en vattentank. Värmen från den brinnande veden värmer upp vattnet i dessa rör eller tankar. Det är genom detta vatten som värmen transporteras dit den behövs.
 4. Värme sprids: Det varma vattnet pumpas runt i ditt hus och värmer upp element eller golv. Vattnet avger värme till rummen innan det återvänder till vedpannan för att värmas upp igen. Det här skapar en effektiv cirkulation av värmen.
 5. Rökavledning: När veden brinner bildas rök. Denna rök leds ut ur huset genom en skorsten. Det är viktigt att skorstenen är korrekt installerad och underhållen för att säkerställa att röken avleds på ett säkert sätt och inte orsakar problem.
 6. Askhantering: Efter att veden har brunnit ut blir det aska kvar. De flesta moderna modellerna har en asklåda som samlar upp askan och gör det enkelt att tömma den utan att stöka ner.
 7. Kontroll och komfort: Du kan styra temperaturen i ditt hus med en termostat, precis som med andra värmesystem.

Genom denna process omvandlas alltså energin i veden till värme som sprids genom hela ditt hem. Det är en ganska enkel och naturlig process som använts i hundratals år, men med modern teknik har vedpannor blivit effektivare och enklare att använda än någonsin.

Varför ved?

 • Miljövänligt: Ved är en förnybar energikälla och bidrar inte till klimatförändringen.
 • Kostnadseffektiv: Ved kan vara billigare att använda än andra värmekällor, som olja eller el.
 • Självständighet: Du blir inte beroende av elnätet eller fossila bränslen för att värma upp ditt hus.
 • Nöjdhet: Att elda med ved kan vara en trevlig och avkopplande aktivitet.

Finns det några nackdelar?

 • Arbetet: Vedpannor kräver mer arbete än andra värmekällor. Du behöver hugga ved, stapla den och elda i pannan regelbundet.
 • Utsläpp: Pannorna kan släppa ut partiklar och andra föroreningar i luften.
 • Kostnad: Installationen kan vara dyr.

6 saker att tänka på

1

Använd torr ved

Det ger mer värme och mindre rök än fuktig ved. Hårdved som ek och bok brinner längre och ger mer värme än mjukved som gran och tall. Vedens fukthalt ska vara under 20 procent.

2

God förbränning

Se till att pannan får tillräckligt med luft för att bränna veden ordentligt. God förbränning innebär att veden brinner med en klar låga och minimalt med rök. Detta minskar utsläppen och ökar effektiviteten.

3

Rengöring och underhåll

Rengör regelbundet från sot och aska från vedpannan och skorstenen. Detta förhindrar brandrisk och säkerställer att pannan fungerar effektivt. Kontrollera också pannans och skorstenens skick regelbundet.

4

Ventilation

Se till att det finns bra ventilation i pannrummet. Detta säkerställer tillräcklig syretillförsel för förbränningen och minskar riskerna för kolmonoxidförgiftning.

5

Följ instruktionerna

Följ tillverkarens instruktioner och rekommendationer för din specifika modell. Det inkluderar råd om hur mycket ved som ska laddas och hur ofta, samt justeringar av lufttillförseln.

6

Miljöhänsyn

Använd ved från hållbart skogsbruk för att minska miljöpåverkan. Undvik att elda med behandlat trä eller avfall, eftersom det kan frigöra skadliga kemikalier.

Genom att följa dessa råd kan du elda mer effektivt och miljövänligt, samt förlänga livslängden på din vedpanna. Mer information om hur du eldar på rätt sätt hittar du på naturvardsverket.se.